Menü Kapat

Turk İlaç ve Serum Sanayi Halka Arzı Hakkında

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş halka arz olacak. Şirket OYAK Yatırım liderliğinde 25-26 Şubat 2021 tarihlerinde 10 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.

Talep Toplama Tarihi: 25-26 Şubat 2021

Talep Toplama Fiyatı: 10 TL (Sabit Fiyat ile Talep Toplama)

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Oransal Dağıtım Yapılacak.

Halka Arz; 10.050.000 kısmı Sermaye Artışı, 13.400.000 kısmı ortak satışı olacak şekilde (Fazla Talep olması durumunda 2.000.000 hisse daha satılabilecek) toplam 23.450.000 hisse ile olacak. Halka açıklık oranı yüzde 30,4 (Ek satış olursa %33) olacak. Halka arz sonrası çıkarılmış sermaye 77.050.000 olacak.

Taahhütler: Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Berat Battal, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle elinde bulunduracağı Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını; taahhüt etmişlerdir.

Şirketin kendi sitesindeki açıklamasına göre;

TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., BATTAL Holding bünyesinde 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Ana faaliyet konusu beşeri ilaç ve aşı üretimi olan firmamız, dinamik ve profesyonel kadrosuyla Türkiye’nin özel teşebbüs olarak ilk ve tek aşı üretim tesisini kurmuştur.

2017 yılında seri üretimine başlanan TETADİF Td aşısıyla ülkemizin difteri tetanos aşısında dışa bağımlılığı sona erdirilmiş olup, üretimin %70’lik kısmı için ihracat hedeflemektedir.

TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin ANKARA Akyurt bölgesinde bugün itibariyle sahip olduğu toplam 56.000 metrekare alandaki üretim tesisleri en ileri teknolojilerle donatılmış ve tüm üretim ekipmanları uluslararası normlara uygun şekilde dizayn edilmiştir. Tüm üretimler Güncel İyi Üretim (GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulama (GLP) esaslarına uygun olarak yürütülmektedir.

TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. etik ve bilimsel değerler çerçevesinde Türk ilaç sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir.”

Şirket sağlık sektöründe stratejik öneme sahip olan aşıların ithalat yoluyla ve teknoloji transferini sağlayarak üretimini yaparak hizmet vermektedir. Difteri Tetanoz (TD) aşısını yerli olarak üretmektedir. Türkiye’nin 8 Milyon TD aşı ihtiyacının tamamını karşılamaktadır. Türkiye’nin yıllık serum ihtiyacının yüzde 37sini karşılamaktadır. Yılda 34 Milyon diyaliz solüsyonu üretme kapasitesine sahiptir.

Şirket Halka Arzdan elde edilen gelirin %30 ile hammadde temini, %15 ile yatırım kapasitesinin genişletilmesi, %35 ile finansal borç ve kısa vadeli borçları ödemeyi planlamaktadır. %20 kısmı da işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.

Şirket YILDIZ PAZARda işlem görecektir.

Şirketin 2017 den itibaren satış gelirlerinde ciddi bir artış olduğu görülmektedir. 2017 de 52,8 Milyon, 2018 de 97,3 milyon, 2019 da 152.1 Milyon satış geliri elde etmiş. 2019 yılı ilk 3.çeyrek satış rakamları 88,6 milyon iken 2020 yılında bu rakam yaklaşık yüzde 90 oranında artarak ilk 3 çeyrek için 115,6 Milyon olarak gerçekleşmiş. Şirketin büyüme ivmesinin güzel olduğunu görüyoruz.

Şirketinin aşı satışlarının büyük kısmını döviz cinsinden yapması ve 2020 yılında döviz kurunda yaşanan hızlı artış hasılattaki büyük artışın da temel sebeplerinden. Aşı üretim miktarında adetsel olarak son yıllarda azalma olurken serum ve diyaliz üretim miktarında artış yaşanmış. Serum fiyatında 2018 den günümüze yaklaşık 3 kat artış meydana gelmiş.

Karlılık kısmına baktığımızda şirketin 2017 yılında 33,9 Milyon olan Brüt Kar rakamının 2018 de 55,6 Milyon, 2019da 70 Milyon olduğunu görüyoruz. 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde 31,6 Milyon olan Brüt Kar rakamı 2020 ilk 3 çeyrek de 79,3 Milyon olarak gerçekleşmiş. Brüt Kar rakamlarında da güzel bir ivme olduğunu görüyoruz.

Şirketin Dönem Kar rakamlarına bakalım. 2017 de 8,3 Milyon, 2018 de 14,4 Milyon, 2019 da 13,4 Milyon olarak gerçekleşmiş. 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde 5,3 Milyon zarar eden şirket 2020 ilk 3 çeyrekde 33 Milyon kar açıklamış. Şirketin yüksek finansman giderleri sebebi ile hasılat ve brüt karda yakaladığı ivmeyi Dönem Karında yakalayamadığını görüyoruz. Ancak 2020 yılında yakaladığı yüksek rakamlar net kar rakamını da yükseltmiş durumda.

Şirketin son dönemlerde ciddi oranda finansal borcunun arttığını görüyoruz. Bilanço kalemlerine baktığımızda 70.3 Milyon Kısa Vadeli banka kredisi, 25 Milyon Uzun Vadeli banka kredisi olduğunu görüyoruz. Net Borç rakamı ise 113,6 Milyon. 2020 9.ay itibari ile 95,3 Milyon Favök ve Net Borç / Favök oranının da 1,19 olduğunu göz önüne alırsak borç problemi olmadığını söyleyebiliriz.

Şirketin Cari Oranı 1,14, Asit-Test oranı 1,05 , Nakit Oranı ise 0,01 olarak gerçekleşmiş. Ancak Şirketin satışlarının büyük kısmı Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurumlara olduğu için nakit sıkıntısı yaşamamış ve daha az nakit bulundurma politikası izlemiş.

FAVÖK Marjı oranlarında 2017 den 2019 yılına kadar %42 den %22 ye kadar düşüş olmasına rağmen 2020 yılının ilk 9 ayında tekrar %42 seviyesini yakalayarak toparladığını görüyoruz. 2020 ilk 9 ay sonucu NET Kar Marjı ise %21,2 olarak gerçekleşmiş.

Değerleme kısmında Yurt içinde; Deva, Lkmnh, Mpark ve Selec şirketlerine göre çalışma yapılmıştır. %25 Yurt içi şirketler %25 Yurt Dışı şirketler ve %50 İna yöntemi kullanılmış.

SONUÇ: Şirketin Değerleme kısmında yaptığım detaylı incelemelerde seçilen şirketlerin uygun olduğunu ve yüksek çarpanları olan şirketlerin değerleme dışı tutulduğunu gördüm. Şirket değerleme sonucu tespit edilen 12,54 fiyatından %20,3 iskontolu olarak 10.00 TL üzerinden halka arz edilecek. Şirketin son 3 sene içerisinde çizdiği ivmeye bakarak 2021 yılında daha güzel satış ve kar rakamlarına ulaşabileceğini düşünerek bu fiyatın normal olduğunu düşünüyorum. Şirketin güzel bir potansiyeli var. Önümüzdeki 3 yılda ciddi bir büyüme yapabileceğini düşünüyorum.

Posted in Halka Arz, Hisse Analizleri