Menü Kapat

Tatgd 2020 Yılı Bilanço İncelemesi

Öncelikle şirketin 2020 Bilançosu bu süreçte en zor analiz edilecek bilançolardan bir tanesi. Dönem içerisinde çeşitli varlık satışları yapıldığı ve bilanço gösterilirken kalemlerde oynama yapılması sebebi ile karmaşık bir durum almış.

Şirketin Rasyolarına bakmadan önce şu hususları belirtmekte fayda var.

Bilanço dipnotlarında 25.sayfada dönem içerisinde gerçekleşen olay;

“Şirketin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerinin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlandığı 13 Ekim 2020 tarihinde kamuya açıklanmış; 9 Kasım 2020 tarihinde KDV hariç 85.500.000 TL
bedelle satış gerçekleşmiştir.”

Bilançodaki farklılıkları anlamak ve şirketin stratejisi için önemli unsurlar;

“Bu gelişmelere istinaden, 1 Ocak – 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda Pastavilla kaynaklı gelir ve giderlerinin tamamı “durdurulan faaliyetler dönem karı/(zararı)” altında sınıflandırılmıştır. 1 Ocak -31 Aralık 2019 dönemine ilişkin Pastavilla iş kolunun varlıkları “Satış Amacıyla Sınıflandırılan Varlıklar” altında sınıflandırılmıştır (Dipnot 15). 6 Ocak 2021 tarihinde yapılan kamuoyu açıklamasıyla ve yönetim kurulu kararıyla ana faaliyet konusu olan ve toplam karlılık çinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş koluna odaklanılmasına ve süt ve süt ürünleri iş kolunda ait üretim tesislerinin ve ilgili diğer tüm varlık ve yükümlülüklerin satışına karar verilmiştir.
Süt ve süt ürünleri iş koluna ait üretim tesislerinin ve ilgili diğer tüm varlık ve yükümlülüklerin, satışına karar verilmesine istinaden, 1 Ocak – 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda SEK kaynaklı gelir ve giderlerinin tamamı “durdurulan faaliyetler dönem karı/(zararı)” altında sınıflandırılmıştır. 1 Ocak – 31 Aralık 2020 dönemine ilişikin SEK iş kolunun varlıkları “Satış Amacıyla Sınıflandırlan Varlıklar” altında, yükümlülükleri ise “Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler” altında sınıflandırılmıştır (Dipnot 15).

Şirketin bundan sonraki gidişatına bakmak için “Salça ve Konserve ürünleri” iş kolundaki satış rakamlarını değerlendirmek daha doğru olacaktır. 2019 Yılında 553 Milyon olan satışların bu dönemde 802 Milyona yükseldiğini görüyoruz. Yaşanan ciddi artış ile ilgili 26.sayfaya baktığımızda büyük bölümün Yurt Dışı satışlardan olduğunu görüyoruz. 2019 yılında 94 milyon olan yurt dışı satışlar 2020 yılında 217 milyona yükselmiş durumda. İhracat rakamlarında ciddi bir artış var. Şirket zaten diğer bölümlerden çıkarak Salça ve Konserve iş koluna odaklanmak istediğini söylüyor.

Şirketin 3.çeyrek ve yıllık bilançosu arasında oluşan gelir tablosu farklılıklarının sebebinin de;

“(*) Makarna ve unlu mamuller iş kolundan 2 Ekim 2019 itibarıyla çıkılmasına ve 2021 yılında SEK iş kolunun ilgili tüm varlıklarının satışına karar verilmesine istinaden, Pastavilla ve SEK iş kolu kaynaklı gelir ve giderlerinin tamamı “Durdurulan faaliyetler dönem karı/(zararı)” altında sınıflandırılmıştır.” açıklaması olduğunu görüyoruz.

Şirket 2020 yılında odaklanmak istediği Salça ve Konserve bölümüne 2019 yılının yaklaşık 3 katı oranında 36 Milyonluk yatırım yapmış dönem içerisinde.

Şirketin Nakit pozisyonunda dönem içerisinde 110 Milyonluk artış olduğunu görüyoruz. Büyük kısmı duran varlık satışlarından gelmiş.

Bilançoda varlık satışı ile ilgili önemli bir bölüm SEK markasının satışı ile ilgili yapılan açıklamalar.

“Tat Gıda Sanayi A.Ş. yönetim kurulu tarafından 6 Ocak 2021 tarihinde uzun vadeli iş planları çerçevesinde, ana faaliyet konusu olan ve toplam karlılık içinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş koluna odaklanılmasına, süt ve süt ürünleri işkolundan çıkılmasına karar verilmiş ve satış anlaşması imzalanmıştır. Bu iş kolunda şirketin sahip olduğu SEK markası ve ilgili tüm varlıkların şirketin ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’ye pazarlık usulü ile belirlenen toplam
240.000.000.00 TL + KDV peşin bedel ile devredilmesine karar verilmiştir. Bu tutarın 105.000.000 TL’si Gayrimenkullerin Bedeli, 51.756.727 TL’si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye 83.243.273 TL ise diğer devre konu
varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tahmini Stok Değeri’nin yaklaşık 20 milyon TL’lık kısmını oluşturan mamul niteliğindeki stokların Alıcı’ya veya doğrudan üçüncü şahıslara devri konusu kapanış aşamasında kesinleşecek olup; satış bedeli, Alıcı’ya devredilecek tüm stokların Kapanış tarihindeki fiili değeri ile yukarıda belirtilen Tahmini Stok Değeri arasındaki farka göre düzeltmeye tabi olacaktır. Ayrıca kapanışta Alıcı tarafından devralınacak çalışanların, o tarihe kadar hak edilmiş kıdem tazminatı vb. yükümlülükleri toplam satış bedelinden düşülecektir. Devir, sözleşmedeki Rekabet Kurumu onayının alınması dahil kapanış ön koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, Rekabet Kurumunun onayının alınması halinde ve diğer yasal işlemlerle birlikte Süt ve süt ürünleri iş kolunda faaliyet gösteren SEK işletmesine ait satış tamamlanmış olacak ve bu tarihten itibaren ilgili tüm varlıkların devri ile birlikte üretim ve satış faaliyetleri sonlandırılacaktır.”

Bilanço ile ilgili en önemli kısımları belirttikten sonra şimdi rakamlara gelelim.

Şirketin Piyasa Değeri: 1.573.520.000

Pd/Dd: 2,23 F/K: 9,41 (Bu dönem varlık satışlar vs çok yanıltıcı bir oran değerleme yapılmamalı) Fd/Favök : 12,09

Şirketin sürdürülen faaliyetler yani “Salça ve Konserve ürünleri” kısmı bizim için önemli. Bu tarafta sürdürülen faaliyetler dönem karı 71.313.163. Esas faaliyet karı ise: 121.850.180.

Şirketin Net Borç rakamı: 182.433.277 Bu rakamın SEK satışının tamamlanması ile birlikte düşeceği gözüküyor. 303.045.501 olan Finansal Borç rakamının azalması ile birlikte Finansal giderlerde düşüş olacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki bilançolardan kar artışı olarak yansıyacaktır.

Sonuç olarak Şirketin düşük kar marjı ile çalıştığı alanlardan çıkarak “Salça ve Konserve ürünleri” bölümüne odaklanma stratejisi kapsamında, 2020 yılında ihracat oranlarında %110 civarı yaşanan artış miktarını önümüzdeki süreçte artırabileceği görülüyor. Yurt içi satışlarında da yeni yatırımlar ile büyümeye devam edebilir. Şirketin diğer alanlardan çıkması ile oluşacak hasılat düşüşünü kısmen telafi edeceği, çıktığı alanlardan gelen nakit akış ile de finansal borçlarını azaltacağını söyleyebiliriz. Faaliyet raporu henüz yayınlanmadığı için bu konuda şirketin net ifadelerini göremedik. Şirket için olumlu düşünmeme rağmen net konuşabilmek için 2021 ilk çeyrek bilançosunu görmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.

Posted in Hisse Analizleri

Related Posts