Menü Kapat

Qua Granite Halka Arz Bilgileri

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. halka arzı Borsa’da Satış yöntemiyle 5-6 Nisan tarihlerinde yapılacaktır. 24.000.000 adet payın halka arzı planlanmaktadır. Halka arzda emirler 16,46 TL sabit fiyatla iletilecektir. Qua Granite QUAGR.HE kodu ile halka arz edilecektir. Halka arza son katılım tarihi 6 Nisan 2021 Salı saat: 13:00’dır. 

Qua Granite Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi konumunda. Temmuz 2015 de kurulan şirket, Üretim faaliyetlerinin Aydın Söke OSB’de 232.965 m2lik arazi içierisinde 79.630 m2 lik kapalı alanda devam etmekte.

Şirket’in faaliyet konusu yurt içi ve yurt dışında yer ve duvar seramiği, yer ve duvar karosu, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatı yapmaktadır.

Şirket 2016daki üretim hattının üzerine 2017 de yaptığı 2.hat ile kapasitesini 11Milyon m2 ye çıkarmış böylece Türkiye’nin en büyük teknik granit üretim yapan tesisi haline gelmiş. Şirketin sadece teknik granit üretimine odaklanması dünya çapında bu konuda iyi konuma gelmesine sebep olmuştur.

Şirketin gelecekteki büyümesi ile ilgili olarak; 2020 Yılında kapasite kullanım oranı %96,6 seviyesinde gerçekleşmiş. Şirket yüksek talebi karşılamak için ilişkili taraf şirketi Bien Seramik’e ürün ürettirmiş ve ticari mal satışı geliri elde etmiş. Önemli bir kısmı da Avrupa’ya satılmış. Bundan sonrası için hem ticari mal satışısın ağırlığını azaltmak ve kar marjını yükseltmek ve ilişkili taraf şirketi Bein Seramik ile olan bağı azaltmak maksadı ile 2021 yılında yaklaşık 493,4 milyonluk yatırım planlamıştır. Eylül 2021 de 15 Milyon m2 kapasiteli 2 hat devreye alınması planlanıyor. Ocak 2020 de 3.hattın da devreye girmesi ile Toplam Kapasitenin 11 Milyon dan 33,5 Milyon m2 olması hedefleniyor. Çok büyük bir kapasite artışı olduğunu görüyoruz. 3 Kat kapasite artışının yanında Ticari mal oranının azalacak olması da kar marjlarını olumlu olarak etkileyecektir. Ayrıca şirket 2027 yılına kadar yüksek yatırımlarından dolayı vergi avantajlarından yararlanmaya devam edecektir. İnfo yatırımın değerleme raporunda bu süreçte %10,2 beklenen vergi oranı olarak yazılmış.

Şirketin 2019 Yılı satışlar 403 Milyon iken 2020 Yılında 702 Milyona yükselmiş. Çok ciddi bir yükseliş görüyoruz. 2021 yılı için 850 milyon civarı tahmin edilmiş. Kapasite artışları sonrasında 2022-2023 yıllarında çok ciddi artışlar yaşanabilir. Büyüme tarafında güzel bir trend olduğunu ve devam etmesinin de mümkün olduğunu görüyoruz.

Şirket 2019 Yılında 71 Milyon Favök oluşturmuş iken 2020 de bu rakam 224 Milyona yükselmiş. 2021 yılı için de 265 Milyon Favök rakamı tahmin ediliyor. Cirodaki yükseliş buraya da yansıyor. Favök marjı ise 2019 da %18 iken 2020 de %32 olarak gerçekleşmiş. Marjlardaki artış gayet güzel. 2021 için beklenti %31 olmuş. Önümüzdeki yıllarda %30 üzerinde marjların devam etmesi beklenmiş.

Hasılat ve Favök tarafında olan artışların Net Kar rakamlarına da yansıdığını görüyoruz. 2019 da 13,2 Milyon olan kar, 2020 de 144,5 Milyon olarak gerçekleşmiş.

Şirketin güçlü bir ihracat performansı olduğunu görüyoruz. 2018 yılında 192 Milyon 2019 yılında 234 milyon 2020 yılında ise 372 Milyon satış rakamlarına ulaşılmış durumda. Kurdaki yükselişi de düşündüğümüzde buna rağmen büyüme olduğunu görüyoruz. 2021 de yüksek yatırım ile Amerikan pazarına giriş yapılacağı belirtilmiş.

Şirketin döviz geliri %53-59 seviyesinde son 2 yılda, yüksek kapasite kullanımı var. Favök marjı rakiplerine oranla oldukça iyi seviyede. Yüksek yatırım ile kapasite 3 katına çıkacak, ABD pazarına giriş için depo yatırımları tamamlanmış durumda. Önümüzdeki yıllar için güzel bir büyüme hikayesi sunuyor bize.

Şirketin son 3 yıl içerisinde finansal yapısı oldukça iyiye doğru gitmiş. Cari oran 2018 de 0,91, 2019da 0,88 iken 2020 de 1,44; Likidite oranı ise 2018 de 0,47, 2019 da 0,53 iken 2020 de 1,04 olarak gerçekleşmiş. İşletme Sermayesi 2018 de 50 Milyon iken 2020 de 224 Milyona yükselmiş.

Şirketin borçluluk oranlarına baktığımızda Toplam Borç/Toplam Aktifler oranı %52. Net Borç/Favök oranı ise 0,6 olarak gerçekleşmiş 2020de. Şirketin Net Borç rakamı 180,5 Milyon 2020 sonunda.

Şirketin Kar Marjları özellikle 2020 yılında çok iyi seviyelerde. %37,3 brüt kar marjı, %31,9 Favök marjı, %20,6 Net kar marjı gerçekleşmiş.

2021 Yılı ile ilgili ilk verilere bakıldığında da Ocak ayında 2020 yılına göre %36,6 satış büyümesi ve 2,3 Milyondan 15 Milyona yükselen Favök görülüyor. VUK verilerine göre 13,3 Milyon kar edilmiş sadece Ocak ayında. 2021 için şirketin beklentilerinin tutacağının bir göstergesi diyebiliriz.

Halka Arz için Değerlemede; Gelir Yaklaşımı yönteminde “İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi”; PAzar Yaklaşımında “Piyasa Çarpanları Analizi” kullanılmış.

Piyasa Çarpanlarında; EV/EBİTDA yani Firma Değeri / Favök ve Piyasa Değeri / Net Kar yani F/K çarpanları kullanılmış. İki yönteme de %50 ağırlık verilmiş. 32 Tane Bist şirketi ve 16 tane uluslararası şirket baz alınmış.

Piyasa çarpanları yöntemlerinde Yurt İçi Benzer şirketlere göre 1.598 Milyon; Taş Toprak endeksine göre 2.478 Milyon, Yıldız Pazar çarpanlarına göre 2.084 Milyon değer bulunmuş.

%50 İNA , %6,25 Seçilmiş Bist Şirketleri; %6,25 Bist Taş Toprak Endeksi, %6,25 Yurt dışı benzerler, %25 Yurt içi benzerler, %6,25 Yıldız pazar endeksine göre değerleme yapılmış. 8,5 Fd/Favök çarpanı ile değerlenmiş. 12 F/K, 2,7 Fd/Satışlar ve 5,1 Pd/Dd olarak değerleme yapılmış.

Sonuç olarak yapılan Nihai değer olarak 2.156 Milyon bulunmuş. %20,2 iskonto oranı uygulanarak 1.728 Milyon piyasa değeri üzerinden halka arz ediliyor. Değerleme kısmında oldukça titiz çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Sağlıklı sonuçlar bulmak için uç değerler değerlendirme dışında tutulmuş.

Sonuç: Şirketin önümüzdeki yıllarda güzel bir büyüme hikayesi yazacağını düşünüyorum. Değer tespit raporunda güzel çalışma yapılmış ve gerçekçi bir değerleme yapılmış. Mevcut piyasa koşullarında %20,2 uygulanan iskonto oranı sonrası 16,64 olan halka arz fiyatının cazip hale geldiği görülüyor.

Kaynak: https://infoyatirim.com/ sitesinden Halka arz için izahname, fiyat tespit raporu.

Posted in Halka Arz, Hisse Analizleri

Related Posts