Menü Kapat

Mndrs – Menderes Tekstil ile ilgili Değerlendirmeler

Öncelikle şirketi biraz tanıyalım;

“Menderes Tekstil, yörenin ilk entegre tesislerinden biri olarak 1958 yılında Sarayköy Pamuklu Mensucat unvanı ile Denizli ili, Sarayköy ilçesi sınırları içerisinde inşa edilmeye başlanmıştır. İplik, dokuma ve boya terbiye ünitelerinden oluşan yörenin ilk entegre tekstil fabrikası olan tesis 1962 yılında hizmete girmiştir. Uzun yıllar ülke ekonomisine katkılar sağlayan tesis, yüksek yatırımla büyütülmesi
hedeflenerek 1983 yılında Osman Akça tarafından kurulan Menderes Tekstil bünyesine katılmıştır.

1993 yılına kadar olan dönemde tamamen iç piyasaya yönelik fason boya ve baskı faaliyetlerini sürdüren Menderes Tekstil, ev tekstili (çarşaf, nevresim) konusundaki dış pazar potansiyelini değerlendirebilmek amacıyla ihracata başlamıştır. 1990’lı yılların başları itibariyle başlayan ihracat girişimleri kısa sürede büyük başarılar elde etmiştir. Menderes Tekstil, 1994 yılı ekonomik krizinin yol
açtığı tüm olumsuzluklara rağmen 21,100,000 dolarlık ihracat gerçekleştirerek krizde büyüme başarısı göstermiştir. Bu süreçte birkaç küçük ölçekli firma hariç, piyasa talebinin genelde ithalat yoluyla karşılandığı elbise telası, yaka astarı ve topfuse ürünlerinin üretilebilmesi amacıyla yapılan yatırım,1995 yılı içerisinde iplik dokuma yatırımı ile birlikte tamamlanmıştır.

1998 yılında arıtma tesisleri ve su değerlendirme yatırımları arttırılmıştır. Örgüye yönelik terbiye yatırımı, yaklaşık 3,850,000 dolarlık maliyetle tamamlanmıştır. Aynı yıl arıtma, su değerlendirme ve kojenerasyon yatırımı içinde 7,500,000 dolar tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. 1999 yılında Menderes Tekstil’in Enerji ve Buhar ihtiyacını karşılamak için kojenerasyon yatırımları yapılmıştır. Yapılan yeni yatırımların etkisiyle ihracat artmaya devam etmiş ve 1999 yılında 60,000,000 dolara yükselmiştir.

2000’li yıllarda, Türkiye’nin kalkınma sürecinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları ile ülkemizin saygın ve güçlü kuruluşlarından biri olmuştur.

Menderes Tekstil, 2000 yılından sonra İplik ve Dokuma Fabrikası modernizasyonu çerçevesinde teknolojik makine yatırımlarına hız vermiştir. 2001 yılında tamamlanması planlanan yatırımla 45,000 kg/gün iplik, 255,000 metre/gün boya baskı kapasitesine ulaşılması hedeflenmiştir. 2006 yılında kapasitesi arttırılıp modernize edilen yeni konfeksiyon fabrikası hizmete girmiştir.

Ev tekstilinde dünya lideri olan Menderes Tekstil, üretimin yanı sıra üretim teknolojilerinde de sektöre liderlik etmektedir. 2007 yılında sektörü dijital tekstil baskısıyla tanıştıran şirketimiz, teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek, 2013 yılında tüm dünyadaki ev tekstil sektörünü dijital baskı teknolojisinin geleceği olan single-pass dijital baskı teknolojisiyle tanıştırmıştır.

Single-pass dijital baskı teknolojisi sayesinde 2007 yılında saatlik 20 m olan dijital baskı hızı, bugün saatte 4,500 m’ye kadar ulaşmıştır. Yeni nesil baskı teknolojisi, üretim hızı ve ürün kalitesini de ileri seviyeye taşırken, enerji ve su tüketiminde azalma sağlayarak çevre dostu üretim araştırmalarında da
sektöre çözüm olmuştur. Desen üretiminde özgür tasarımlara olanak sağlayan teknoloji ile sektör yepyeni bir üretim sürecine başlamıştır.

2014 yılında yapılan ilave yatırımlar ile kapasite artışı sağlanmıştır. Türkiye’de ilk defa bir merserize makinesi Menderes Tekstil içinde projelendirilip imalatı yapılmıştır.”

Kaynak: Faaliyet Raporu

Faaliyet raporuna göre üretim açısından;

“Bir Günde Dünyanın Tekstilini Üretiyoruz.
Menderes Tekstil üretim tesisleri 4 ana fabrikada dünyanın en kaliteli pamuğunu 24 saatte 60,000 kg
ipliğe, 750,000 m2 dokumaya, 900,000 m2 baskılı beze, 120,000 m2 astar-tela ve 70,000 set çarşaf ve
nevresime dönüştürmektedir. Fabrikalarımızda aynı zamanda;
• 17 ton/gün örgü
• Dünyadaki tüm ev tekstil ürünlerinin ölçülerinde desen ve şablon hazırlığı
• 900,000 m2/gün baskı ve boya kapasitesi ile Dijital, Filmdruckve Rotasyon baskı makinelerinde sınırsız
renk ve yüksek çözünürlükte üretim
• Yakma-haşıl sökme, yıkama, beyazlatma, kurutma, merserize işlemleriyle 3,000,000 m2/gün kumaşa
ön hazırlık
• 300,000 m2/gün şardon üretim
• 800,000 m2/gün kumaşa baskı – boya işlemi
• 3,000,000 m2/gün kumaşa finisaj işlemi
• 850,000 m2/gün kumaşa kalite kontrol
• Çeşitli ölçü ve modellerde 150,000 m/gün kesim ve manuel dikiş,
• 200,000 m/gün otomat kesim ve dikiş,
• 70,000 set/gün ambalajlama
Yapılmaktadır.

ŞİRKETİN İŞTİRAKLERİNİ İNCELEYELİM;

*ENERJİ SEKTÖRÜ;

*Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. – Bağlı Ortaklık
Şirketin merkezi Sarayköy olup sermayesi 70,000,000 TL’dir. %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Şirketin 31.12.2020 tarihi itibariyle personel sayısı 36’dır.

EÜ/5509-3/03243 EPDK Üretim Lisanslı Tosunlar-1 Jeotermal Enerji Santralı Sarayköy/Denizli tesisimizde 12 Haziran 2015 tarihinden itibaren 4MW kurulu güçte, EÜ/7746-1/03882 EPDK Üretim Lisanslı Baklacı Jeotermal Enerji Santralı Alaşehir/Manisa tesisimizde ise 20 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 19,4MW kurulu güçte elektrik üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
Tosunlar-1 JES ve Baklacı JES tesislerimizde üretilen elektrik, YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında $cent/kWh bazlı elektrik satışı ile ticari olarak değerlendirilmektedir.

Üretim/Satış
Miktarı (kWh) 2019 da 63,609,830 iken 2020 de 109,653,190 olarak %72.4 artmış.

*Tan Elektrik Üretim A.Ş. – Bağlı Ortaklık
Akça Holding grubunun enerji sektöründeki diğer şirketlerinden biri olan Tan Elektrik’in sermayesi 38,000,000 TL’dir. %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Şirketin faaliyet alanı rüzgar enerjisinden elektrik üretimidir. Şirketin 31.12.2020 tarihi itibariyle personel sayısı 12’dir.

EÜ/4270-2/02549 EPDK Üretim Lisanslı Aliağa Rüzgâr Enerji Santralı Aliağa/İzmir tesisimizde 30 Aralık 2016 tarihinden itibaren 19.2MW kurulu güçte, EÜ/3634-16/2205 EPDK Üretim Lisanslı Akça Rüzgar Enerji Santralı Aliağa&Bergama/İzmir tesisimizde 21.05.2020 tarihinden itibaren 22.5 MWm/20 MWe kurulu güçte elektrik üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
Aliağa RES ve Akça RES tesislerimizde üretilen elektrik, YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında $cent/kWh bazlı elektrik satışı ile ticari olarak değerlendirilmektedir.

Üretim/Satış
Miktarı (kWh) 2019 da 49,105,580 iken 2020 de 104,150,820 olarak % 112.1 artış gerçekleşmiş.

DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu dikkate alınarak; Sermayesinde %68 oranında pay sahibi olduğumuz Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.’nin diğer ortaklarındaki toplam 22,400,000 TL nominal değerli payının 46,794,000 TL ve sermayesinde %66 oranında pay sahibi olduğumuz Tan Elektrik Üretim A.Ş.’nin diğer ortaklarındaki
toplam 12,920,000 TL nominal değerli payının tamamı 50,003,000 TL toplamda da 96,797,000 TL bedel karşılığında 28.12.2020 tarihinde satın alınmış ve bu tarih itibarı ile her iki şirketteki ortaklık payımız %100 olmuştur.

*TARIM SEKTÖRÜ

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. – Bağlı Ortaklık

2007 yılında 83,000 m2’lik bir alan üzerinde faaliyete başlayan Smyrna Seracılık, 2012 yılında gerçekleştirilen 114,000 m2’lik ilave tesis inşaası ile toplamda yaklaşık 200,000 m2’lik bir sera alanına ulaşmıştır.

Bugün seracılıkta ulaşılan en yeni teknolojiler kullanılarak üretim yapılan tesislerimizde, doğal, sağlıklı ve hijyenik domatesler, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşterilerimize sunulmaktadır.

274 personeli ile müşterilerine kaliteli, sağlıklı ve doğal domates üretmeyi hedefleyen Smyrna, aynı zamanda sağladığı iş gücü imkanı ile bölge ekonomisine önemli katkı yapmaktadır.

MENDERES TEKSTİL’İN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

Menderes Tekstil, ortalama 4,071 çalışanı ve toplam 500,000 m2 alan üzerinde yer alan fabrikası ile dünya standartlarında dev bir tesis kurmuştur.

Şirketimiz ev tekstili alanında faaliyet göstermekte olup 2020 yılı tekstil sektörü satışlarımızın % 88’lik bölümünü yurt dışı satışlarımız %12’lik bölümünü yurt içi satışlarımızı oluşturmaktadır. Yurt dışı satışlarımızın %73.8’i Avrupa ülkelerine, yaklaşık %20.7’si Amerika’ya ve %5.5’i de diğer ülkelere yapılmıştır.

2020 yılında dünyanın 33 ülkesine ihraç ettik. Ülkemize 159,977,944 ABD doları döviz girdisi sağladık.

YATIRIMLAR VE TEŞVİKLER

Grup tarafından 2020 yılı sonu itibarı ile toplam 179,362,721 TL tutarında Maddi Duran Varlık yatırımı gerçekleştirilmiştir.
Binalar 55,899 TL
Makine, Tesis ve Cihazlar 5,009,558 TL
Diğer Yatırımlar 1,747,069 TL
Yapılmakta Olan Yatırımlar 172,550,195 TL

FİNANSAL SONUÇLARIN DEĞERLENDİRMESİ (KONSOLİDE)

*2020 yılında net satış hasılatı 1,823,282,965 TL’ye ulaşarak, 2019 yılına göre toplam satışlarda %24.8 artış gerçekleşmiştir.

Esas Faaliyet Karı geçen yılın aynı dönemine göre %164.3 artarak 268,853,962 TL’ye ulaşmıştır.

2020 yılında satışların %64.5’lik kısmını yurtdışı satışlarımız oluşturmaktadır.

Tüm bunlardan sonra rakamlara bakalım. Videoyu izleyebilirsiniz.

Posted in Hisse Analizleri