Menü Kapat

İzmdc – İzmir Demir Çelik ile ilgili Değerlendirmeler

Şirketin 2020 Yılı bilançosu yayınlandı. Son zamanlarda yaptığı fiyat hareketleri ile çok konuşulan bir hisse. Öncelikle Faaliyet Raporunun önemli yerlerine bakalım.

“YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI
Değerli Ortaklarımız,
2020 yılı Covid 19 salgını sebebiyle tüm ülkeler için hem insani hemde ticari anlamda zor geçen
bir yıl olmuştur. 2020 yılında dünyada çelik üretimi % 0,9 oranında azalırken, Türkiye’de
önceki yıla göre % 6 artmıştır. Türkiye 35 milyon 763 bin ton çelik üretimiyle dünyanın en
büyük çelik üreticileri listesinde sekizinci sıradan yedinci sıraya yükselmiştir. Türkiye’de ark
ocakları ile üretim yapan firmalar arasında önde gelen kuruluşlardan biri olan Şirketimiz 2020
yılında 1 milyon 395 bin ton mamül üreterek ülkemiz çelik üretiminde önemli yerini
korumuştur.
2020 yılında Türkiye’de şirketimizin de içerisinde bulunduğu uzun ürünler pazarı % 27
oranında artarak yukarı yönlü ivme kazanmıştır. 2019 yılında yaşanan daralmada inşaat
sektöründeki durgunluk etkili olmuş ve sektördeki tüm firmalar bu daralmadan olumsuz
etkilenmişken, 2020 yılında inşaat sektöründe hareketlilik yaşanmıştır. 2020 yılında iç piyasada
% 27 büyüme yaşanmasına karşın, şirketimiz iç piyasa satışlarını 2019 yılına göre % 30
artırmıştır. Ancak ihracat pazarlarındaki daralma nedeniyle toplam artışımız % 15 olarak
gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda Covid 19 salgının etkisi, yurtiçi piyasalarda ise inşaat
sektöründe yaşanan hareketlilik nedeniyle Şirketimizin satışları % 80 iç piyasa % 20 ihracat
olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılında konsolide gelirlerimiz önceki yıla göre % 27 artışla 5 milyar 212 milyon TL olarak
gerçekleşti. 2019 yılında 35 milyon TL esas faaliyet zararı açıklamışken, 2020 yılında 348
milyon TL esas faaliyet karı elde ettik. Ancak yükselen döviz kurları ve finansman yükü
nedeniyle dönem zararımız oluştu.
2021 yılı için yurtdışı pazarlarda korumacılık önlemleri devam etmekle birlikte inşaat
sektöründe ve/veya yurtdışı pazarlarda hareketliliğin ve iyileşmenin görüldüğü ve bunun devam
edebileceğini ve bu kapsamda karlılığımızı artırabileceğimizi öngörmekteyiz.
Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 28.10.2020 tarihinde 375.000.000 TL olan
sermayenin bedelli sermaye artışı ile 1.500.000.000 TL’na çıkarılmasına ilişkin aldığı karar,
12.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış ve 15.02.2021 tarihinde süreç
başlatılmıştır. Bedelli sermaye artırımından elde edilecek 1.125.000.000 TL’nin 950.000.000
TL kadarı borç ödemelerinde kullanılacak olup 175.000.000 TL kadarı ise 22.06.2020 tarihinde
açıkladığımız üzere, sektördeki yerimizi güçlendirmek ve büyüyerek ciromuzu artırmak adına;
çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl’dan 2.800.000 ton/yıl’a
çıkarılmasına yönelik yatırımda kullanılacaktır.
Grup şirketlerimizle birlikte yüksek ve modern teknoloji ile düşük maliyetli, kaliteli üreterek
şirket kültürü, çağdaş yönetim prensipleri, nitelikli personeli ve güçlü finans yapısı ile
sektördeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.
Hedeflerimize ulaşmada, göstermiş oldukları özveri ve katkı nedeniyle şirketimiz çalışanlarına,
müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür eder hepinize saygılarımı
sunarım.
. HALİL ŞAHİN”

Özetle; 2020 Yılının şirket için pandemiye ve dünyadaki küçülmeye rağmen iyi geçtiğini belirtiyor. Bedelli Sermaye Artırımından gelecek nakitin 950 Milyonu finansal borçları kapatmak için kullanılacak. Şirketin en önemli problemi borçları bu açıdan önemli bir hamle sermaye artırımı.

Sektör İçindeki Yeri;
İzmir Demir Çelik, kapasitesi 1,5 milyon tona ulaşan çelikhanesi ve 1,4 milyon ton kapasiteli
haddehaneleri ile Türkiye’nin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde 1
milyon 300 bin 10 ton kütük, 872 bin 563 ton inşaat demiri ve 250 bin 333 ton profil demir üretimi
yapılmış ve fason ürettirilen 271 bin 698 ton dahil toplam üretim 1 milyon 394 bin 594 tona
ulaşmıştır.
Türk ham çelik üretiminde %3,5, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise %5 payı
olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir-çelik sektöründeki saygınlığını
sürdürmektedir.

Sektörel Gelişmeler
Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre ülkemiz, 2020 yılında
35 milyon 763 bin ton çelik üretimiyle dünya üretim sıralamasında sekizinci sıradan yedinci sıraya
yükselmiştir. Geçen yıla göre ülkemizde çelik üretimi % 6 artış göstermiştir. 2020 yılında
ülkemizin dünya çelik üretiminden aldığı pay % 2 dir.
2020 yılında Türkiye’nin kütük üretimi, önceki yıla kıyasla % 10,7 oranında artarak 23 milyon 187
bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında Türkiye’de 20 milyon 944 bin kütük üretimi
gerçekleştirilmişti.
2020 yılında Türkiye’nin nihai mamül üretimi geçen yıla göre % 9 oranında artışla 36 milyon 771
bin ton olarak gerçekleşmiştir. Uzun ürün üretimindeki artış %13,3 tür.
Tüketimlere bakıldığında, 2020 yılında Türkiye’nin toplam nihai mamül tüketimi, önceki yıla göre
% 12,9 oranında artarak 29 milyon 437 bin ton olmuştur. Uzun ürün tüketimindeki artış % 26,8 dir.
2020 yılında Türkiye’nin çelik ihracatı, geçen yıla göre miktar bakımından %3,3 azalarak 21
milyon 241 bin ton, değer bakımından % 8,4 azalarak 14 milyar 707 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Uzun mamül ihracatı ise önceki yılın aynı dönemine % 3,1 oranında azalarak 10
milyon 138 bin ton olarak ve değer bakımından ise % 9,6 azalarak 4 milyar 858 milyon dolar
olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılında Türk çelik sektörü uzun ürünler segmentinde ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen
yıla göre 1,2 puanlık artışla % 553,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin 2020 Yılında Duran Varlıklarında 807.813.141 artış yaşanmış. Faaliyet raporunda Yatırım olarak gösterilmiş.

Dönem içinde Nakit Akış ile ilgili olarak;

Rapor döneminde, işletme faaliyetlerinden 519.099.942 TL nakit sağlanmış, yatırım
faaliyetlerinde147.265.967 TL nakit kullanılmış, finansman faaliyetlerinde 457.577.065 TL nakit
kullanılmıştır. Dönem başında 341.578.706TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 255.835.616
TL olmuştur.

Rapor döneminde, üretimden mamül satışı geçen yılın aynı dönemine göre % 15,2 oranında artarak
1.406.919 ton olmuştur. 10.027 ton yarı mamül satılmıştır. Geçen yıl 365 bin 459 ton olan
ihracatımız rapor döneminde % 21 oranında azalarak 289 bin 932 ton olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılında ihracattan 130 milyon 940 bin Amerikan doları, gemilerimizden 8 milyon 580 bin
Amerikan doları olmak üzere toplam 139 milyon 520 bin Amerikan doları tutarında mal ve hizmet
ihracatı gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı gelirlerimizde geçen yılın aynı dönemine göre % 31 düşüş
olmuştur.

Şirket 2020 Yılında 824.578.580 Finansman gideri yazmış. Bedelli sermaye artırımı sonrası bu oran azalacaktır diye düşünüyorum.

İzleyebilirsiniz.

Posted in Hisse Analizleri