Menü Kapat

CEMTS Hisse Analizi – 2020 Bilançosu

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili olarak ilk olarak 2020 Yılı Faaliyet raporunu inceledim.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908659

Faaliyet Raporuna göre;

Şirketin Döviz Pozisyonu ile ilgili açıklaması;

“31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu 185.330.585 TL,
893.743 ABD Doları, 19.845.921 Avro‘dur. (31 Aralık 2019: 139.288.553 TL, 1.210.313 ABD Doları,
19.862.726 Avro).
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonunda döviz kurları % 1
oranında artsaydı/azalsaydı vergi öncesi dönem karı/zararında 1.853.306 TL artış/azalış oluşmaktadır.
(31 Aralık 2019: 1.392.885 TL)”

Çemtaş’ın iştirakleri; 
BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge Kur. ve İşl. % 1,26
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Çimento Üretimi  % 1,69 pay sahibi.

DÜNYA’DA DEMİR ÇELİK

 Covid-19 nedeniyle, Dünya üretim sıralamasında ilk 10 da yer alan ülkelerden yalnızca Çin, %5.2 ve
Türkiye %6 büyümüş, diğer ülkelerde düşüş yaşanmıştır.
Dünya sıralamasında 7. ve Avrupa sıralamasında 1. sırada bulunan Almanya’nın %10’luk gibi bir
üretim kaybı nedeniyle, Türkiye sıralamada Almanya’nın önüne geçmiştir.

ÇEMTAŞ’IN KONUMU
Çemtaş, demir çelik sektörü içinde hurdaya dayalı elektrik ark ocaklı tesisler arasında en düşük
kapasiteye sahip olmasına rağmen hem sıvı çelik üreten ve hem de başta otomotiv sanayileri ve makine
imalat için çok çeşitli ve vasıflı hadde ürünü sağlayan ender kuruluşlardan birisidir. Büyümesi daha çok
fiili kapasite artırma şeklinde değil, ürünlerde katma değer yaratma ve de kendi ürünlerini bizzat
kullanarak daha da katma değerli ürünler yaparak gerçekleştirmektedir. 

2020 yılında ise; mevcut denge çubuğu hattının modernizasyonu ve MAN hattının demontaj nakliyesi
tamamlanmış olup, montajı devam etmektedir. 2021 Yılı ilk çeyreğinde ise deneme üretimlerine
başlanacaktır. 2020 yılı pandemi nedeniyle ekonomide ciddi dalgalanmaların yaşandığı bir yıl oldu. Türkiye’de ve
Çemtaş’ta özellikle Nisan ve Mayıs aylarında üretim ve tüketimde düşüşler yaşandı, otomotiv sanayi
üretimlerine ara verdi.
Çemtaş yılı, çelik üretiminde %10.1 ve hadde ürünlerinde ise %7.7 artışla kapattı. Nihai ürün
satışlarında ise geçen yıla göre, miktar olarak, içte %3.9, dış satışta %4 artışla, toplam %4 artışla
kapattı.
Covid-19 nedeniyle Avrupa ve Dünya demir çelik ürünlerinde az üretim yapılması Çemtaş ürünlerine
ilgiyi arttırmaktadır

2021 yılı içindeki üretim ve satışlarda %55’lik bir artışın beklentisi ile denge çubuğunda çok iyi bir
yıl geçirebileceğini söyleyebiliriz.
2021 yılı için; yine katma değerli bir ürün olarak yapılan ısıl işlem tesislerinde tam kapasite ile
çalışabilecek bir durumda olabileceğiz görünümündeyiz.
Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki canlılığın, yurt içi çelik tüketimini destekleyeceğini ve
bilhassa yurt içi çelik tüketimindeki artışın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörüyoruz.
Önce Çin’den başlayarak yeni yatırımların çevre de dikkate alınarak yüksek fırınlı entegre tesisler
yerine ark ocaklı tesisler şeklinde yapılması hurdaya olan talebi dolayısıyla da fiyatını arttırmaktadır.
2021’e girerken, içten ve dıştan artan vasıflı çelik talebiyle karşılaşmaktayız. Kısaca, 2021 yılının
geçen yıldan daha iyi olabileceğini tahmin ediyoruz.

Faaliyet raporundaki önemli kısımları bu şekilde aktardım. Şirketin 2021 yılı için çok olumlu beklentileri olduğunu görüyoruz.

 Finansal Rapor;

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908658

Şimdi yıllık bilançoyu inceleyelim. Dikkat çekici noktaları yazıp sonra değerlendirmemizi yapalım.

Şirketin Bankada nakit 103 Milyon parası olduğunu görüyoruz.

Şirketin yatırım faaliyetlerinden 104 Milyon kar etmiş. Bunun 75 Milyonu kur farkı geliri iken, 24 Milyonuda Bucim hisse değerleme karından gelmiş. 47 Milyon da kur farkı gideri yazmıs. Yani yaklaşık 28 Milyon kurdan net gelir yazmış diyebiliriz.

Şirketin 4.çeyrek satışları yaklaşık 280 Milyon gerçekleşmiş. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 166 Milyon iken 3.çeyrek de 188 Milyon idi. Burada güzel bir yükseliş var. 4.çeyrek Favök rakamı 52.3 Milyon çok iyi bir rakam. İlk 3 çeyrek bu rakam toplam 56 Milyon civarı idi. Son çeyrek net karı ise 48 Milyon geldi. Son çeyrek karının düşük kalmasının sebebi ise yatırım faaliyetlerinden yazdığı giderin önceki çeyreğe göre fazla olması. Bunun sebebi de döviz kurundaki geri çekilme. 

Şirketin borcu yok denecek kadar az. 9 Milyon civarında finansal borcu var. Fakat kasasındaki nakit ile bakınca Net Borç -94,7 Milyon, yani fazlası var. 

Son gelen bilanço ile F/K oranı 12,80;

Fd/Favök oranı ise 15,20 olarak gerçekleşti. 

Şirketin Brüt Kar Marjı ve favök marjında 4 çeyrektir yukarı doğru bir ivme var. 

SONUÇ: Şirketin faaliyet raporunda belittiği kendi beklentilerinin sektör ile uyumlu olduğunu düşünüyorum. Son çeyrekde yaşanan hasılat artışının devam etmesini beklerim. 2021 yılı daha iyi bir yıl olacaktır şirket için. Kar marjlarındaki iyileşme ile beraber Hasılat ve Favök artışının önümüzdeki süreçte kar rakamlarına da yansımasını bekliyorum. Şirketin önüzümdeki 12 ay için endeksin üzerinde performans getireceğini düşünüyorum.

VİDEO LİNKİ

Posted in Hisse Analizleri

Related Posts