Menü Kapat

Biotrend Halka Arz Değerlendirmesi

Biotrend 19-20-21 Nisan Tarihlerinde 16,5-18 Fiyat aralığından, Oransal Dağıtım ile halka arz edilecektir. 750-800 Milyon arasında Halka Arz büyüklüğü olacaktır.

Biotrend; 2017 yılında yenilenebilir enerji üretimi yapmanın yanında çevre teknolojileri konusunda üretim ve uygulama merkezi olma hedefiyle kurulmuş. 31.12.2020 tarihi itibari ile 10 biyogaz, 1 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere 12 faal tesisi bulunmaktadır. 2021 yılında 1 biyokütle ve 4 biyogaz tesisinin devreye alınması planlanmaktadır. Şirketin YEKDEM den ortalama 8,2 yıl daha faydalanma süresi vardır.

Şirker sermayesi 128 Milyo olup, %50 Doğanlar yatırım holding, %50 Maven Enerjinin payı vardır. Halka arzda hem ortak satışı hem sermaye artışı şeklinde olacaktır. Halka Arz sonrası Sermaye 150 Milyon olup Ek Satıs dahil halka açıklık oranı %27,78 olacaktır.

Şirket mevcut durumda gelirlerinin %98 ini Elektrik üretim faaliyetlerinden elde etmektedir. 2021 Yılı ve sonrasında; Atık Ayırma Faaliyetleri, ATY Faaliyetleri, Kompost faaliyeti, Atık yakıt hazırlama faaliyeti, Seracılık ve buhar satışı faaliyeti ve Karbon sertifikası faaliyetlerinden de gelir elde etmeyi düşünmektedir.

Şirket 2020 yılı itibariyle 4 adet mekanik ayırma ünitesine sahiptir. 2021 Yılında ilave larak 7 mekanik ayırma ünitesi, 3 biyometanizasyon tankı, 5 kompost ve 6 ATY ünitesi kurmayı hedeflemektedir.

31.12.2020 tarihi itibariyle Şirket santrallerinin kurulu gücü 55,8 MW olup, 54,4MW biyogaz santrallerinden 1,4MW biyokütle santrallerinden oluşmaktadır.

2021 yıl sonu itibarıyla Şirket’in toplam 17 tesiste 12.000TonGün evsek atık işleme ve 700 Ton/Gün tarımsal ve ormansal atık işleme kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir. 2021 yılsonu itibaıyla toplam kurulu güç 91,5 MW, toplam lisans gücünün de 178,1 MW seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2021 yılı için %60 civarı bir büyümeye işaret ediyor bu beklentiler.

2022 Yıl sonu itibarıyla toplam kurulu gücün 120MWi geçmesi hedeflenmektedir. Bu büyüme de 2 yılda %100 den fazla bir beklentiye işaret etmektedir.

Şirket Elektirik satışlarının 2018 de %97,94, 2019da %84,36, 2020de %99,42 YEKDEM kapsamında yapmıştır. Dolar kuruna endeksli olduğu için kur riski bulunmamaktadır. Şirketin ortalama 8,2 yıl daha YEKDEM den faydalanma süresi vardır. Bu da büyük bir avantajdır.

Şirketin 2018 yılında 49 Milyon olan cirosu, 2019 yılında %87 artarak 92 Milyon, 2020 Yılında %166 artarak 245 Milyon olmuştur. Çok ciddi bir büyüme ivmesi olduğu görülmektedir. Cirodaki artış Brüt Kar rakamlarına da yansımıştır. 2018 de 17,7 Milyon, 2019 da 27,4 Milyon, 2020de 67,7 Milyon brüt kar elde edilmiştir.

Esas Faaliyet Karına baktığımızda 2018 de 15,5 Milyon, 2019da 25 Milyon, 2020de 69,2 Milyon kar elde edilmiş. Ciddi Finansman giderleri yazdığı için; Dönem Kar/Zararları ise; 2018de 1,5 Milyon zarar iken, 2019 da 2,7Milyon, 2020de 49,9Milyon kar edilmiştir.

Favök rakamlarına baktığımızda; 2018 de 27,3 Milyon, 2019da %49 artarak 40,6 Milyon, 2020de %219 artarak 129,7 Milyon olarak gerçekleşmiştir. Favök rakamlarındaki artış da çok dikkat çekici durumdadır.

Şirketin Dönen Varlıklarında 2019dan 2020ye %262 oranında artış yaşanmış ve 65 Milyondan 237 Milyona çıkmıştır. Duran Varlıklar da ise 2019dan 2020ye %110,38 artış yasanmıs ve 274Milyondan 577Milyona çıkmıştır. Artış büyük oranda makine,tesis ce cihazlardaki artışlar ile yapılmakta olan yatırımlar kalemlerinden kaynaklanmıştır.

Bu dönemde Kısa Vadeli Yükümlülüklerin %94,53, uzun vadeli yükümlülüklerin de %198,3 arttığını belirtmek de fayda var.

Değerleme kısmında, İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Yöntemleri kullanılmıştır. Piyasa Çarpanlarında FD / FAVÖK yöntemi tercih edilmiştir.Fd/favök yönteminde 2020 Favök rakamı bilançodan alınırken Tek Seferlik iştirak satışından elde edilen 25 Milyonluk gelir kapsam dışında tutulmuş. Fakat 2021-2022 Yılları içinde Tahmini Favök rakamları ile değerleme yapılmış. 2020 için 18,9 Milyon Dolar, 2021 için 28,1 Milyon Dolar, 2020 için 58 Milyon Dolar Favök rakamları kullanılmış. Şirketin hedeflerine bakınca yakalanabilir rakamlar olarak değerlendirilebilir. Ancak piyasa çarpanları yönteminde 2 yıl ileriye doğru Favök rakamlarının daha önce çok kullanıldığını görmemiştik.

Benzer şirketler için Akenerji, Aksu Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Naten, Zorlu Enerjiden faydalanılmış. Uç değerlerin kapsam dışında tutulması olumlu bir durum.

Sonuç olarak değer tespitinde; İNA değerine %75 ve FD/FAVÖK değerine %25 ağırlık verilmiştir. Fd/Favök yönteminde 2020-2021-2022 yılları için bulunan değerlerin ortalaması alınmış. İNA yöntemi ile 357 Milyon Dolar, Fd/Favök de 287 Milyon dolar değerleme sonucu; 340 Milyon Dolar-2.783.461.000 TL değer tespiti yapılmış. %17-24 arasında Halka Arz iskontosu ile 16,5-18 TL arasında fiyat belirlenmiştir.

Şirketin son 3 yılda çok hızlı bir büyüme ivmesi bulunmaktadır. Önümüzdeki 2 yıl içinde de %100 den fazla büyüme beklentisi bulunmaktadır. Fakat buna rağmen Özkaynakları 200 Milyon seviyesinde olan bir şirket için 2,78 Milyarlık bir değerleme yapılmıştır. YEKDEM kapsamında olması ve dolar garantili satışlarının olması büyük artı olabilir. Dolar bazında değerleme yapılmıştır. Enerji şirketlerinin durumuna baktığımızda borç seviyesi iyi durumdadır. %24 iskonto ile seçilen 16,5 TL uygun bir rakam olabilir. Mevcut halka arz furyasında güzel çıkış da yapabilir. Şirketi beğenmeme rağmen değerlemede İNA da 1 tık yüksek değerleme olduğunu düşünüyorum.

Posted in Genel Bilgiler

Related Posts