Menü Kapat

Ana Ortaklık Payı Nedir?

Şirketlerin bilançolarını incelediğimiz zaman; Özkaynaklar bölümünde “Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar” şeklinde bir ibare görebiliriz. Birde “Azınlık Payları” veya kontrol dışı paylar vs şeklinde bir ibare görebiliriz. Peki bu ne demektir?

Konsolide Bilanço açıklayan şirketlerde Finansal Tablolarda bu satır çok önemlidir. Solo bilanço açıklayan şirketlerde zaten bu ibarelerin olmadığını varsa bile hem bilanço hem gelir tablosu tarafında aynı rakamların yazdığını görürüz. Örnek olarak ALKA şirketine bakalım. Hem “Özkaynaklar” satırında hem de “Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar” satırında 200.234.443 yazdığını görürüz. Gelir Tablosu Tarafında ise; Dönem Karı (Zararı) satırında ve Ana Ortaklık Payları satırında yine aynı rakamın 74.143.331 olduğunu görebiliriz. (3.çeyrek bilanço rakamlarına göre)

ALKİM şirketine baktığımızda ise farklı rakamlar görürüz. Konsolide bilanço açıklayan şirketler iştiraklerinin sahip olduğu varlıklarının tamamına kendisi sahip olmuş gibi yazarlar. Aynı şekilde satış gelirlerinde de tüm hasılatı kendisi yapmış gibi yazarlar. Bunun ayrınımı ise “ANA ORTAKLIK PAYLARI” kısmında yapılır.

Basit bir örnek ile açıklayalım. Sizin 2 ortak ile aldığınız 100.000 liralık bir arsa olsun. %50 pay sizin. Arsanın değeri sorulduğunda 100.000 dersiniz ancak size düşen pay ise 50.000 dir.

Bu mantık ile ALKİM bilançosuna bakalım. Özkaynaklar satırında 474.002.196 yazdığını görüyoruz. Fakat; Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar433.738.147 yazmaktadır. Gelir Tablosunda ise Dönem Karı (Zararı) 150.957.182 olarak yazar iken; Ana Ortaklık Payları satırında 136.069.202 yazmaktadır. Bizim dikkate almamız gereken yerler her zaman “ANA ORTAKLIK..” şeklinde olan satırlar olacaktır. Özellikle Holding değerlemelerinde ve birden fazla iştirak olan şirketlerde dikkat edilmesi gerekir.

Posted in Temel Analiz Eğitimleri

Related Posts